Loading ...
Loading ...

รับเงินก้อนสูงสุด

1,500,000 บาท

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง*

คุ้มครองสูงสุด

300,000 บาท

ในกรณีมะเร็งผิวหนัง

จ่ายเบี้ยคงที่นานถึง 10 ปี

ตามอายุแรกเข้า

เลือกเพศ

25 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

*กรณีชำระแบบรายเดือน งวดแรกทางบริษัททำการเก็บล่วงหน้า 2 เดือน
แผนยอดนิยม
ตารางความคุ้มครอง

S

เลือกแผนนี้

M

เลือกแผนนี้

L

เลือกแผนนี้

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ* 

เช่น มะเร็งตับและท่อนํ้าดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอดและหลอดลม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระดูก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งสมอง และมะเร็งอื่นๆ

500,000 บาท 1,000,000 บาท 1,500,000 บาท

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบมะเร็งผิวหนัง**

100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้

หมายเหตุ

    • * มะเร็งทุกระยะ ทุกอวัยวะ รวมถึงมะเร็งของเม็ดสี (มะเร็งผิวหนังแบบเมลลาโนม่า)
    • ** มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่มะเร็งของเม็ดสี (มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่เมลลาโนม่า)
    • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
    • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิกที่นี่
    • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด

 

 

 

ประกันโรคร้ายแรง สู้มะเร็งทุกระยะ

มะเร็ง ภัยร้ายอันดับ 1

ถ้าจะพูดถึงมะเร็งเป็นภัยเงียบที่อันตรายสำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยจะไม่มีสัญญาณใดๆ ล่วงหน้ามาก่อน นอกจากมักจะตรวจพบภายหลัง จากข้อมูลจาก รพ.จุฬา ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา พบว่า มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้นมา และสามารถเกิดขึ้นได้ตามอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

ประกันมะเร็งออนไลน์ เบี้ยคงที่ 10 ปี

“ซิกน่า ประกันภัย” ออกผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็ง เข้าใจง่าย กรณีตรวจพบมะเร็งทุกระยะ รวมถึงมะเร็งผิวหนัง รับเงินก้อนทันที ในระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันมะเร็งจากซิกน่านั้น สามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แบ่งเบาภาระความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดโรคและค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง

รีบทำประกันมะเร็งในวันนี้เพื่อคุ้มครองความเสียงก่อนตรวจพบ กับแผนประกันมะเร็ง เบี้ยคงที่ 10 ปี จากซิกน่า ให้ค่าเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้สามารถวางแผนทางการเงิน ทำให้มั่นใจด้วยการคลอบคลุมในประกันมะเร็งทุกระยะ และใช้ชีวิตด้วยความอุ่นใจ สบายใจ รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต รับเงินก้อนทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับมะเร็งทุกระยะ หรือกรณีเป็นมะเร็งผิวหนัง 2 แสน โดยผู้ทำประกันสามารถทำให้ตนเอง หรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย และคุ้มครองถึง อายุ 65 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1758