Loading ...
Loading ...

คุ้มครองสูงสุด

6,600,000 บาท

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ*

วงเงินค่ารักษาสูงสุด

60,000 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เงินชดเชยรายได้

สูงสุด 365 วัน

ในฐานะผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุ

เลือกเพศ

30 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

*กรณีชำระแบบรายเดือน งวดแรกทางบริษัททำการเก็บล่วงหน้า 2 เดือน
ตารางความคุ้มครอง

S

395 บาท

เลือกแผนนี้

M

565 บาท

เลือกแผนนี้

L

899 บาท

เลือกแผนนี้

ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

1,000,000 บาท 1,400,000 บาท 2,200,000 บาท

ความคุ้มครองในขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

+ 1,000,000 บาท+ 1,400,000 บาท+ 2,200,000 บาท

ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

+ 1,000,000 บาท+ 1,400,000 บาท+ 2,200,000 บาท

ความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต)

300,000 บาท 420,000 บาท 660,000 บาท

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

20,000 บาท 30,000 บาท 60,000 บาท

การชดเชยรายได้ครอบครัวสูงสุด 12 เดือน (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

5,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท

ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

1,200 บาท 2,000 บาท 3,500 บาท

เงินชดเชยรายได้กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 10 วันติดต่อกัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

8,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท
Cigna Care Card – ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services) – บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้

หมายเหตุ

    • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
    • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิกที่นี่
    • รายละเอียดบริการช่วยเหลือฉุกฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง คลิกที่นี่
    • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด

 

 

 

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง x 3

ทำประกันอุบัติเหตุที่ไหนดี

“ซิกน่า ประเทศไทย” บริษัทประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระดับโลก ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ด้วยแผนความคุ้มครองต่างๆ ที่ออกแบบโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเพิ่มความอุ่นใจในการวางแผนรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแบบไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทางซิกน่าเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละคน เราจึงจัดแผนประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก

ประกัน PA x3 คุ้มครองสูงสุดถึง 6.6 ล้านบาท พร้อมชดเชยรายได้

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์คุ้มครองคูณสาม พร้อมชดเชยรายได้ ท่านสามารถทำประกันผ่านออนไลน์พร้อมรับกรมธรรม์ความคุ้มครองทันที เพียงไม่กี่ขั้นตอน กับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองคูณสาม (PA x3) ด้วยค่าเบี้ยและความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ คุ้มครองชีวิต 2.2 ล้านบาท ขยายวงเงินครองเพิ่มสูงสุดถึง 3 เท่า หรือ 6.6 ล้านบาท วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตองสำรองจ่ายสูงสุด 60,000 บาท พร้อมทั้งเงินชดเชยรายได้ 3,500 บาทสูงสุด 365 วัน รวมถึงเงินชดเชยพิเศษกรณีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน 15,000 บาท

ซื้อง่าย รับกรมธรรม์ความคุ้มครองได้ทันที ด้วยค่าเบี้ยเดียวทุกช่วงอายุสำหรับอายุแรกเข้า 20-60 ปี แผนประกันอุบัติเหตุ PA x3 มีทั้งหมดสามแผนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น แผน S, M และ L ซึ่ง สามารถทำประกันให้กับคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ผู้สูงอายุและนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

อีกหนึ่งทางเลือกในการทำประกันออนไลน์ที่ไหนดี ซื้อประกันออนไลน์กับซิกน่า ซื้อความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์ และเพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิต ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกทำประกันได้ทันที ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758