Loading ...
Loading ...

จ่ายตามจริง ทั้งค่าตรวจ ค่ายา ค่าแพทย์ ฯลฯ

สูงสุด 1,500,000 บาท

รักษาได้ทั้ง OPD และ IPD

รวมถึงการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก

ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกำหนด

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ด้วยบัตร ซิกน่า แคร์การ์ด

เลือกเพศ

35 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

ตารางความคุ้มครองหลัก

แผน S

แผน M

แผน L

รายละเอียดความคุ้มครอง ความคุ้มครอง (บาท) ความคุ้มครอง (บาท) ความคุ้มครอง (บาท)

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี 

750,000 บาท
1,000,000 บาท
1,500,000 บาท
กรณีผู้ป่วยใน

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

3,500 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท

ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) สูงสุด 15 วัน และเมื่อรวมกับค่าห้องปกติไม่เกิน 30 วัน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

7,000 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท

ค่าตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน) 

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุด 30 วัน ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ค่าผ่าตัดและหัตถการ

ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดและหัตถการ

ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ค่ารักษาพยาบาลโดยวิธีการแพทย์ทางเลือก ต่อปี

75,000 บาท
100,000 บาท
150,000 บาท

ค่ารถพยาบาล

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง หากเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่สืบเนื่องกัน (ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายในระยะเวลา 30 วัน)

12,500 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บครั้งใดครั้งหนึ่ง (ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน)

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ภายใน 30 วัน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา (Radiation) รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology) เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (Nuclear medicine for cancer treatment)

การบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด (Chemotherapy) และ Targeted Therapy

การผ่าตัดใหญ่ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ภายใน 30 วัน ก่อนการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)

12,500 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
บริการเสริม
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services) – บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
ซิกน่าแคร์การ์ด (บัตรไม่ต้องสำรองจ่าย) เพียงแสดงบัตรกับโรงพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่าทั่วประเทศ
ตารางความคุ้มครองเสริม
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
รายละเอียด

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

1,800 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
1,800 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
2,000 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)

การรักษาพยาบาลโดยวิธีแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) เมื่อรวมกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้วไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

1,800 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 10 ครั้งต่อปี)
1,800 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 10 ครั้งต่อปี)
2,000 บาท
(1 ครั้งต่อวัน,สูงสุด 10 ครั้งต่อปี)

หมายเหตุ

    • หมายเหตุ: กรณีค่าห้อง-ค่าอาหาร คุ้มครองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel และขยายรวมไปถึง การรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ยกเว้นกรณีการกักตัวป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์
    • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิกที่นี่
    • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

ประกันสุขภาพ ซิกเนเจอร์ แคร์

ประกันสุขภาพออนไลน์ แผนประกันสุขภาพ ซิกเนเจอร์ แคร์

“ซิกน่า ประกันภัย” ออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในยุค NEW NORMAL ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ให้ความครอบคลุมสูงสุดมากกว่าใคร คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและะอุบัติเหตุ ดูแลต่อเนื่องทั้ง IPD และ OPD ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีโรงพยาบาลคู่สัญญาสูงสุดถึง 450 แห่ง ประกันสุขภาพเหมาจ่าย สมัครได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี ความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้ความคุ้มจ่าตามจริงของการรักษา

ทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายวันนี้เพื่อคุ้มครองตัวผู้ซื้อประกัน ซิกน่าเราดูแลคุณลูกค้าคนพิเศษตลอดอายุครบสัญญา และยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีรับส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่ม และผู้ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายยังสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยหรือชำระค่าเบี้ยเต็มจำนวนก็ยังมีส่วนลดเพิ่มให้อีก คุ้มทั้งการค่าเบี้ยและการรักษาหนึ่งเดียวจากซิกน่าประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เพราะชีวิตของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ให้ซิกน่าเป็นที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของคุณ สำหรับวางแผนชีวิตให้ตัวเองหรือเพื่อคนที่คุณรัก สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เบอร์ 1758