Loading ...
Loading ...

คุ้มครองครบโรคร้ายแรง

มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หัวใจ

รับเงินก้อน และมีวงเงินค่ารักษาตามที่กำหนด

วงเงินค่ารักษากลุ่มโรค

เมตาบอลิกซินโดรม

สูงสุด 300,000 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ด้วยบัตร ซิกน่า แคร์การ์ด

เงื่อนไขตามที่ระบุด้านล่าง

เลือกเพศ

35 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย

*กรณีชำระแบบรายเดือน งวดแรกทางบริษัททำการเก็บล่วงหน้า 2 เดือน
ตารางความคุ้มครอง

S

เลือกแผนนี้

M

เลือกแผนนี้

L

เลือกแผนนี้

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง 

150,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

150,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
Cigna Care Card – ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย *สำหรับกลุ่มโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มโรคที่ระบุในข้อแรก หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน: เงินก้อนเหมาจ่ายครั้งเดียว

100,000 บาท 200,000 บาท 500,000 บาท

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด: เงินก้อนเหมาจ่ายครั้งเดียว

100,000 บาท 200,000 บาท 500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

500,000 บาท 800,000 บาท 2,500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

500,000 บาท 800,000 บาท 2,500,000 บาท

โรคมะเร็งระยะลุกลาม: เงินก้อนเหมาจ่ายครั้งเดียว

100,000 บาท 200,000 บาท 500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม

500,000 บาท 800,000 บาท 2,500,000 บาท
บริการสายด่วนสุขภาพซิกน่า 24 ชั่วโมง (24/7 Health Care Line) บริการให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบริการนัดหมายแพทย์ และแนะนำสถานที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพียงติดต่อ 0-2696-3636

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื้องอก

150,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services) – บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง
เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้เลือกแผนนี้

หมายเหตุ

    • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
    • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิกที่นี่
    • รายละเอียดบริการสายด่วนสุขภาพซิกน่า 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่
    • รายละเอียดบริการช่วยเหลือฉุกฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง คลิกที่นี่
    • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด

 

 

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลนสู้แฟต

ประกันสุขภาพออนไลน์ คุ้มครองโรคกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม

ซิกน่าแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ประกัน 1 คำถาม กับ แผนประกันสุขภาพออนไลน์ เลือกซื้อตามโรคที่เสี่ยง หรือไลฟ์สไตล์ ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ กับแผนประกันซูเปอร์แพลนสู้แฟต เพราะจากผลการวิจัยการรับประทานอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ต่อสุขภาพ ซิกน่าจึงออกแบบแผนประกันคุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งคลอบคลุมถึงโรค ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง

รับความคุ้มครองเพิ่ม

แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลนสู้แฟต ยังให้ความคลอบคลุมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งเนื้องอกที่ตรวจพบอีกด้วย

เพราะเราเชื่อว่าการทำประกันสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น จากการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจากผลสำรวจโรคร้ายแรงยอดฮิตที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยซิกน่าให้ความคุ้มครองเป็นเงินก้อนเหมาจ่ายเมื่อตรวจพบ อีกทั้งยังมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากโรคดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

ทำประกันสุขภาพออนไลน์ ให้คนในครอบครัว หรือคนที่คุณรัก

เราสามารถจัดการวางแผนครอบครัวได้ในระยะยาว แผนประกันสุขภาพออนไลน์ ซูเปอร์แพลนสู้แฟต เมตาบอลิกซินโดรม นั้นสามารถทำได้ตั้งแต่อายุแรกเข้า 20-60 ปี และคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี พร้อมทั้งซิกน่ายังมีสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง 24/7 Health Care Line) บริการให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services)

“ซิกน่า ประเทศไทย” ขอเป็นตัวแทนในการวางแผนของการทำประกันสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับอนาคตที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างไม่หวาดหวั่น สำหรับใครที่คนใกล้ตัวหรือตัวคุณเองมีอายุตั้งแต่ 20 ปี จนไปถึง 60 ปี อย่ารอช้าที่จะเข้ามาวางแผนและเลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบครันกับทางเราได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานซิกน่าที่ศูนย์บริการลูกค้า 1758